* Çelik dayanımının artması ile gerekli donatı miktarı azalır.
* Çelik hasır kullanımı, iş gücü ve malzeme maliyetini azaltır.
* Kolay taşınabilmesi ve montajın kolaylığı inşaat süresini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.
* Çelik hasır çubukları beton için homojen bir dağılım göstermektedir.
* Çubukların nervürlü ve birbirine kaynaklı oluşu aderansı arttırmaktadır.
* Beton içerisindeki çubukların kayması önlenmekte yapıda olabilecek çatlaklar, korozyon ve sızıntılar giderilmektedir.